De 1-aprilgrap is veel eerder ontstaan dan wetenschappers tot dusver dachten. De Mayakalender blijkt rond 500 v. Chr. al een datum te bevatten waarop de Maya’s elkaar traditioneel in het ootje namen.

Dit ontdekten archeologen van de universiteit van Mexico-Stad. Ze publiceerden hun vondst vandaag in vakblad American Antiquity.

Het is niet volstrekt zonneklaar om welke datum in de Haab – de Mayavariant van een jaar – het gaat, maar in ieder geval betreft het een dag in het huidige december. Van deze dag, Dia Magdalena gedoopt, was al bekend dat die een speciale betekenis had, maar de details waren onduidelijk. Speculaties liepen uiteen van een religieuze feestdag tot de dag dat de zon het laagst aan de hemel staat.

De archeologen kwamen tot hun verrassende ontdekking door inheemse documenten uit ongeveer 500 v. Chr., die vorig jaar in Guatemala opdoken, te bestuderen. Daarin stonden enkele verhalen over Dia Magdalena die overeenkomen met de huidige gebruiken op 1 april. Zo werd een Maya verteld dat een vijandige stam op komst was, waarna hij urenlang vergeefs op wacht stond.

De archeologen hopen meer bronnen te ontdekken om de precieze datum en betekenis van de dag te achterhalen. In een persbericht zeggen ze ook zelf verrast te zijn door het resultaat. ‘Ik kon het nauwelijks geloven dat ook de ver ontwikkelde Mayabeschaving zich liet verleiden tot zo’n banaal gebruik’, aldus een van de onderzoekers.