Als je iemand je per ongeluk belt, het zogenoemde 'broekzakbellen', dan mag je -in ieder geval in de VS- gewoon meeluisteren met alles wat je hoort. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten.

De zaak draaide om het volgende: de voorzitter van het bestuur van een vliegveld in Kentucky belde, zonder dat hij het doorhad, met de assistente van de CEO. Die hoorde vervolgens het hele gesprek dat de man had met zijn vrouw, schrijft Bright.

En in dat gesprek hield de voorzitter zich niet in: hij luchtte zijn hart over de CEO. De assistente luisterde 91 minuten lang mee en maakte ondertussen aantekeningen. Met die aantekeningen ging ze naar de andere leden van het bestuur.

Het resultaat is niet verrassend: de voorzitter is geen voorzitter meer. Volgens de rechter is het afluisteren niet echt netjes, maar ook niet strafbaar. Hij vergeleek het met het open laten van je gordijnen. Je kan een voorbijganger niet kwalijk nemen dat-ie naar binnen kijkt.

Bovendien zou broekzakbellen makkelijk te voorkomen zijn, namelijk door de telefoon te vergrendelen. De voormalige voorzitter geeft intussen niet op: hij gaat de assistente aanklagen voor het afluisteren van zijn vrouw. Die was immers niet aan het broekzakbellen en is daarom ongewild slachtoffer.