Mensen laten zich na hun dood steeds vaker cremeren in plaats van het traditionele begraven. Helaas vervuilt dat het milieu veel meer dan begraven. Daarom kijkt men sinds kort naar een duurzamere, milieuvriendelijkere manier van cremeren: resomeren.

Dat is een chemische methode om een stoffelijk overschot ‘op te ruimen’ zonder dat er vuur of hitte aan te pas komt.

“We zien dat mensen zich steeds bewuster worden van de manier waarop ze hun uitvaart invulling geven”, vertelt John Heskes van uitvaartverzorger Yarden aan Nieuws.nl. “Daarbij wordt ook steeds meer gekeken naar duurzaamheid, milieuvriendelijk, en het kostenplaatje. Resomeren pakt deze drie punten aan. Wij vinden het belangrijk om deze vorm van lijkbezorging in de toekomst te kunnen aanbieden en hebben daarom besloten de kar te trekken in dit initiatief.”

Resomeren is bedacht door de Schotse biochemicus Sandy Sullivan en inmiddels is deze vorm van lijkbezorging toegestaan in Amerika en Engeland.

Het proces werkt als volgt. De overledene ontbindt geheel in drie uur in een bad van kaliumhydroxide en water op een temperatuur van 180 graden. Dit scheelt veel meer energie en verbrandingsgassen ten opzichte van een een crematieoven. Na drie uur blijven alleen de botten en een vloeistof over. Dit moet nog vermalen worden om uiteindelijk tot een zelfde soort poeder of as te komen als het ‘normale’ cremeren.

Om resomeren in Nederland in te voeren is er echter wel een verandering in de wet op de lijkbezorging noodzakelijk. En daar heb je de politiek voor nodig.

“Wij hebben gesprekken gehad met de Tweede Kamer en een brief gestuurd naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Er zijn vervolgens tussen verschillende politieke partijen in de Kamer gesprekken en discussies gevoerd. Hieruit heeft minister Plasterk besloten een verkenning uit te voeren, om te kijken of het invoeren van resomeren in Nederland haalbaar is”, aldus Heskes.

“De minister wil onder andere kijken naar aspecten als: is het ethisch verantwoord?, heeft het een maatschappelijk draagvlak?, en hoe belastend is het voor het milieu? “Minister Plasterk heeft aan ons een belofte gemaakt dat hij in het voorjaar van 2015 met zijn bevindingen naar buiten komt en een besluit neemt in het verder uitwerken van de plannen om resomeren in te voeren of niet”, aldus Heskes.

Uit eerder onderzoek van TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek) is al bewezen dat resomeren inderdaad milieuvriendelijker is dan begraven of cremeren.

Voor een crematie is veel energie nodig en de verbrandingsgassen komen bovendien terecht in de atmosfeer. Het ‘gewone’ begraven is ook een stuk milieuonvriendelijker dan je misschien zou denken. Menselijke lichamen zijn namelijk steeds vaker verontreinigd met medicijnen. Deze schadelijke stoffen komen uiteindelijk in het drinkwater terecht. Bovendien neemt het begraven van lichamen ook veel ruimte in beslag.

Heskes gaat er van uit dat resomeren, wanneer eenmaal legaal ingevoerd, in de toekomst een aanzienlijke rol kan gaan spelen in lijkbezorging. “Net als met cremeren, zal het in eerste instantie gaan om een voorzichtige start met een kleine groep. Maar naarmate het bekender wordt onder de bevolking en zij de voordelen er van inzien, zou resomeren zelfs de voorkeur kunnen krijgen boven cremeren en begraven. Dit hangt ook samen met de mate van beschikbaarheid in het land en de interesse vanuit het buitenland”, aldus Heskes.
Filmpje