Het zou pas aan het eind van dit decennium zover zijn, was verwacht, maar het is sneller gekomen: in de VS gaan nu jaarlijks meer blanken dood dan er worden geboren. (Spaanstaligen worden in deze telling als niet-blank gerekend). Het bureau dat over de bevolkingsaantallen gaat, het Census Bureau, zegt dat tussen juli 2011 en juli 2012 12.400 meer blanken stierven dan er werden geboren. En dat het aantal blanken dat in de VS is geboren dus in absolute aantallen is gekrompen. Dat is sinds de ontdekking van Amerika nooit eerder gebeurd. De daling werd nog net goedgemaakt door immigratie. Blanken maken nog steeds de meerderheid uit van de Amerikaanse bevolking, maar het aandeel van blanken in de totale bevolking daalt al jaren, door lage geboortecijfers van blanken en hogere geboortecijfers van de andere groepen. Als de huidige trend aanhoudt dan zal in 2050 een minderheid van de Amerikanen blank zijn.