Als het aan een politicus uit Nevada ligt mogen docenten in het nieuwe jaar gewapend voor de klas staan. Senator Bob Beers wil hiertoe een wetsvoorstel indienen. Hij meent dat het dan een stukje veiliger kan worden op scholen. Volgens hem zijn er genoeg leraren hiervoor te porren gezien het groot aantal gewapende incidenten van de afgelopen jaren. Wel zullen de leraren een gedegen wapentraining met succes moeten afronden. Tegenstanders zoals Walt Rulffes en Sheila Moulton, van de Clark County school te Las Vegas werpen het bezwaar naar voren dat meer wapens op de campus zullen leiden tot meer incidenten. Schooldecaan Sheila Moulton heeft een andere kijk op dit probleem, het zou beter zijn om de leraren een betere omgangstraining met agressieve leerlingen te geven. Op hun school, en op de meeste grotere scholen, zijn al gewapende agenten aanwezig waardoor het dragen van wapens door leraren overbodig is. Beers tegenargument luidt dat er dit jaar al meer dan een dozijn vuurwapens op de Clark County school in beslag zijn genomen en het aantal voorvallen in het district Las Vegas zijn toegenomen.