De ergste nachtmerrie van een piloot? Ongetwijfeld zijn vliegtuig zonder hem zien vertrekken. Een 70-jarige bejaarde uit Barton (dichtbij Manchester)