Verbaal geweld tegen de hele wereld, atoomproeven, dreigen tegen buurlanden, Noord Korea is een knettergekke staat. Aan het lijstje met bizar beleid k