Regenwormen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De beestjes, die de bodemvruchtbaarheid verbeteren blijken de uitstoot van broeikasgassen te versnellen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waar ook wetenschappers van de Universiteit van Wageningen aan hebben meegewerkt. Regenwormen verhogen de uitstoot van de koolzuurgas met 33 procent en die van lachgas met 42 procent. Doordat de regenwormen de aarde omwoelen, komen deze broeikasgassen veel sneller naar boven. De onderzoekers die hun bevindingen hebben gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change denken dat ze een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde op het spoor te zijn. Maar daar is nog wel meer onderzoek voor nodig, zeggen zij.
Regenwormen worden in de duurzame landbouw veel ingezet omdat ze goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid. Nu blijkt dat ze tegelijkertijd ook een ongewild effect hebben op de uitstoot van broeikasgassen.