Een seismoloog van de universiteit van Wisconsin-Madison zegt dat het gebonk in Clintonville misschien is toe te schrijven aan geologische omstandighe