Sigarettenfabrikanten hoeven op hun pakjes die in de Verenigde Staten worden verkocht niet te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken.
De verplichting om schokkende afbeeldingen van rottende tanden en zwarte longen op de pakjes te plaatsen is in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten, zo bepaalde een Amerikaanse rechter.
Hij wees erop dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in het geding is: de overheid mag een fabrikant een mening niet opleggen.
De Amerikaanse overheid vindt dat het om voorlichting gaat die in het belang is van de volksgezondheid. Waarschijnlijk gaat de regering in Washington in beroep tegen de uitspraak.