Webwinkels die vanuit een woonhuis opereren, overtreden de wet. Ze zouden in een winkelpand moeten zitten.
Dat is een van de implicaties van een uitspraak van de rechter in Den Bosch. Die oordeelde dat een webwinkel in dranken niet mocht opereren vanaf een industrieterrein in Schijndel. De winkel had in een pand moeten zitten dat een detailhandelsbestemming heeft. De gemeente moet nu opnieuw naar de case kijken.
Driekwart van de webwinkels opereert vanuit een pand dat niet zo'n detailhandelsbestemming heeft, schat de belangenorganisatie Thuiswinkel.org. Immers, een webwinkel heeft niets te zoeken in een winkelstraat.
In theorie zou dat een groot deel van de webwinkels in gevaar brengen op het moment dat hun concurrenten, gewone winkels, naar hun gemeente stappen vanwege vermeende overtreding van het bestemmingsplan.
De praktijk moet blijken of het zo ver komt.
Overigens was de rechtszaak in Den Bosch aangespannen door de SlijtersUnie. Die vinden dat webwinkels oneigenlijke concurrentie bedrijven: via de internetverkoop zouden leeftijdsgrenzen niet goed controleerbaar zijn.