Twee gezinnen van een Maastrichtse probleemfamilie dreigen uit hun ‘aso-bestendige' huizen te worden gezet. Dit omdat ze ook vanuit het afgelegen woonblok de omgeving met "een waslijst aan incidenten” belasten. Advocaat Raoul Nadaud van de familie bevestigt dat woningcorporatie Servatius, verhuurder van de huizen, begin deze week heeft aangekondigd een kort geding te zullen starten. De inzet wordt de uitzetting van de familie. Servatius wordt tot deze stap gedwongen door een uitspraak van de rechter, die de corporatie terechtwees over de "voortdurende ernstige overlast” die de familie op de parkeerplaats van de naastgelegen tbs-kliniek veroorzaakt. Servatius betwist dat de familie hiervoor verantwoordelijk zijn. De Rooyse Wissel, verantwoordelijk voor de tbs-behandelingen, hekelt deze ‘passieve' houding van Servatius en eiste dat de corporatie de familie desnoods uitzet. De rechter stemde in en oordeelde dat Servatius de familie de wacht aan moest zeggen. Zo niet, dan kost dat de corporatie vijfduizend euro per dag. De twee gezinnen wonen sinds 2002 in het huizenblok. Servatius hoopte zo te voorkomen dat ze hun omgeving tot last zijn, zoals vroeger het geval was toen de familie in de Electrobuurt woonde. Servatius kocht destijds het vier woningen tellende huizenblok speciaal voor de familie. Kosten: meer dan een miljoen euro. Advocaat Nadaud van de familie zegt zich weinig te kunnen voorstellen bij de nieuwe klachten. De Rooyse Wissel spreekt echter van "een complete waslijst. Er is sprake van pure vernielzucht: ze maken gaten in de schutting, bekrassen auto's, draaien wielen los”, somt advocaat Huib Hielkema op. Servatius wilde gisteren niet reageren. Advocaat Bernard Tomlow van de corporatie beperkte zich tot de opmerking dat "je het vonnis kunt lezen als een spoorboekje dat duidelijk uitstippelt wat er komen gaat”. Advocaat Nadaud van de familie wilde gisteren nog niet inschatten hoe kansrijk een verweer tegen uitzetting is, omdat hij in afwachting is van de stukken.