In de Zweedse Koninklijke Bibliotheek in Stockholm zijn tijdschriften met kinderporno gevonden. De Zweedse Rijksrecherche ontdekte in totaal 21 tijdschriften met verboden materiaal. Kinderporno is al jaren verboden, maar tot de ontdekking werden de bladen gewoon uitgeleend. Ander pornografisch materiaal blijft wel te leen. Inmiddels is wel om een 'advies voor de bezwaarlijke situatie' gevraagd. De Zweedse Koninklijke Bibliotheek heeft de plicht om al het drukwerk te verzamelen voor het nageslacht, ongeacht de inhoud.