De rechtbank in Zweden heeft besloten dat veroordeelde aanranders en verkrachters in dit land pornoblaadjes mogen lezen in hun cel. Het gevangenispersoneel is daar niet zo blij mee. Het Gerechtshof in Stockholm heeft afgelopen week bepaald dat de Zweedse gevangenissen niet het recht hebben een veroordeelde man wegens verkrachting zijn recht op pornoblaadjes te ontzeggen. Het argument van de gevangenisautoriteiten was dat het lezen van porno de terugkeer in de maatschappij van zo'n man niet zal bevorderen. Ook zijn ze bang dat door het lezen van porno het risico wordt vergroot dat hij terugvalt in crimineel gedrag, met alle risico's voor het personeel van dien. Het Hof vond deze argumenten echter te zwak. De gevangenisautoriteiten hebben de regering gevraagd de wet aan te passen, zodat de blaadjes uit de gevangenis wegblijven.
"Het verhoogt het risico van aanranding en verkrachting bij de andere gedetineerden. Bovendien vormt het een te grote uitdaging ten opzichte van het personeel," zegt Elisabeth Kwarnmark, gevangenispsycholoog. "Ander pornografisch materiaal, zoals films en tv, is ook niet toegestaan."