Wetenschappers zijn in Zweden op een opmerkelijk object gestuit. Het gaat om een uit bot geslepen voorwerp dat sprekend op een penis lijkt. Archeologen weten niet precies waar het voor gebruikt werd, maar het object spreekt tot de verbeelding. Zou het echt een oer-dildo zijn? “Uw brein en mijn brein bedenken direct waar dit object op lijkt,” weet archeoloog Gšran Gruber. “Het heeft immers de vorm van een penis in erectiestand. Maar of de mensen in de steentijd er ook zo over dachten? Dat kan ik niet zeggen.” De gelijkenis is echter treffend. Het bot is zo’n 10,5 centimeter lang en heeft een diameter van twee centimeter. De mens zou het bot zo’n 8000 jaar geleden hebben omgetoverd tot wat het nu is. Grote vraag is natuurlijk: wat is het? Het is namelijk niet zeker dat het object seksuele doeleinden had. Wellicht was het gewoon een stuk gereedschap dat gebruikt werd om vuursteen te versplinteren. Eén zijde van het voorwerp is namelijk in een soort van punt geslepen. Het zou ook kunnen dat het voorwerp simpelweg een symbool is. Er zijn wel meer seksuele symbolen uit deze tijd bekend, maar meestal symboliseren deze de vrouw en haar vruchtbaarheid. “Ik denk dat dit voorwerp wellicht in een andere richting wijst, om het zo maar te zeggen,” merkt Gruber op. De archeologen vonden het geslepen bot in Motala, Zweden. Dit gebied barst van de objecten uit de periode van 4000 tot 6000 voor Christus. De zeer oude voorwerpen zitten er in kleilagen verankerd en zijn zo goed bewaard gebleven. Het is niet voor het eerst dat een object met deze vormen wordt aangetroffen. In 2005 vonden archeologen in Duitsland ook een voorwerp dat sterk op een penis leek. Dit object was zelfs nog ouder: het kwam 28.000 jaar geleden tot stand. In het noorden van Europa en Scandinavië zijn archeologen echter nog nooit op penisvormige objecten gestuit.