Een New Yorkse rechter heeft een wel erg originele oplossing bedacht voor een ruziënd echtpaar in Brooklyn. Hij heeft hen verplicht om een muur te bouwen in hun huis, zodat ze ophouden elkaar te pesten terwijl de scheiding wordt geregeld. Het kibbelende duo heeft twee weken de tijd om te bepalen wáár de muur komt te staan in hun huis van bijna 280 vierkante meter. Als ze er niet uit komen, dan bepaalt de rechter waar de bakstenen worden gemetseld. Volgens de NY Post gaat de muur in ieder geval het 21-jarige huwelijk van Pinchs en Nechama Gold niet meer redden. Daarvoor hebben ze al te lang ruzie. Nechama had al eerder gevraagd of ze het huis misschien alleen mocht hebben. Maar Pinchs wil niet weg en hij wil als orthodoxe jood dat het echtpaar via een joodse rechtbank scheidt. Totdat ze daar uit zijn, moeten ze letterlijk het huis delen. Naar verluidt krijgt Nechama 65 vierkante meter meer, omdat de vijf kinderen bij haar wonen. Pinchs’ broer zegt dat de muur ‘de scheidingsmuur’ moet gaan heten en dat het ‘zelfs gezonde stellen kan helpen’.