Een jonge Britse Jehovah's-getuige is het afgelopen weekeinde overleden nadat hij een bloedtransfusie had geweigerd. De jongen was in het ziekenhuis opgenomen na een ernstig auto-ongeluk. Het overlijden, zaterdag, van de 15-jarige Joshua McAuley uit Smethwick werd pas gisteren bekend. Volgens Britse media had de tiener de artsen die hem na het ongeluk behandelden herhaaldelijk te kennen gegeven dat hij geen bloedtransfusie wilde. ,,Geen bloed, geen bloed'', zou hij doorlopend gezegd hebben. Jehovah's-getuigen wordt geleerd dat de Bijbel bloedtransfusies verbiedt. Leden van de sekte die desondanks een bloedtransfusie ondergaan, lopen het risico uit de geloofsgemeenschap verwijderd te worden. Veel Jehovah's-getuigen dragen een kaartje waarop vermeld staat dat ze geen vreemd bloed in hun lichaam willen. Clive Parker, een van de ouderlingen van de gemeente die Joshua en zijn ouders bezocht, verklaarde gisteren: ,,Ik geloof dat hij voldoende bij kennis was na het ongeluk. Het is duidelijk dat hij in dezen een duidelijke keuze maakte. Dat is zijn persoonlijk keuze.'' Artsen in Groot-Brittannië hebben te maken met strenge regels. Zij kunnen over het algemeen niet ingrijpen, als een minderjarige een behandeling weigert. Alleen in gevallen waarin de weigerende minderjarige niet competent geacht wordt een oordeel uit te spreken over zijn eigen behandeling, moet er verantwoording van de ouders gevraagd worden. Er zijn in het verleden zaken geweest waarbij artsen naar de rechter zijn gestapt om toch bloed te kunnen toedienen aan Jehovah's-getuigen die een transfusie weigerden. Een woordvoerder van het ziekenhuis verklaarde in de Britse media dat er bij Joshua McAuley sprake was van een uitzonderlijk geval, waarvoor ,,geen duidelijk regels gelden''. ,,We kunnen niet zomaar de wens van de patiënt negeren.''