Een man die een jaar lang de wereld rondreisde en onlangs naar huis terugkeerde, kan zijn eigen appartement niet meer binnen. Een Marokkaanse man met twee dochters maakte geen aanstalten om te vertrekken. Tijdens de rondreis verhuurde Franky Du Caju zijn woonst aan het Sociaal Verhuurkantoor. Maar toen hij - zoals aangekondigd - op 31 maart terugkeerde, kon hij zijn flat niet meer binnen. Daar woonde nog steeds een Marokkaanse man met zijn twee dochters. Het Sociaal Verhuurkantoor had de man nochtans ruim op voorhand aangemaand een andere woning te zoeken. De instantie toonde het gezin zelfs een tiental andere woningen. Maar geen enkele was spek naar de bek van de familie. De man wil naar verluidt alleen vertrekken als hij een huis met drie slaapkamers voor maximaal 350 euro ter beschikking krijgt. “Ik heb een beslissing van de vrederechter nodig om die man uit mijn eigen huis te krijgen”, laat Du Caju weten.