Het Leger des Heils in Pennsylvania is erg blij met een gulle gever. Een anonieme donateur gooide een gouden munt ter waarde van $1.000 in een van de