ALMELO - De Twentse bouwvakker krijgt een nieuw hulpmiddel: de rekencard. Het is een handzaam kaartje, waarop staat hoe omtrek, oppervlakte en inhoud te berekenen. Hoofdrekenen is niet meer de sterkste kant van jonge bouwvakkers, weten de Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo (VVBA) en de Stichting Samenwerkingsverband Bouwondernemingen (SSB) regio Twente, twee grote regionale samenwerkingsverbanden van bouwbedrijven. Staartdelingen zijn vaak al een brug te ver en veel jonge vaklui hebben moeite met het verband tussen materie en hoeveelheid. Het wordt de bouwvakkers niet verweten. "Ze leren het niet meer op school", aldus coφrdinator R. Herman van de VVBA. Het ontbreken van die rekenkennis is echter wιl lastig op de bouwplaats, waar vaak een snelle berekening moet worden gemaakt. De SSB heeft geprobeerd met bijlessen rekenen de kennis van jonge bouwvakkers bij te spijkeren en bedacht later met collega-instelling VVBA de rekencard als een soort geheugensteuntje voor de (verwaterde) kennis. Behalve de instructies voor het berekenen van inhoud, oppervlakte en inhoud, staat op het cardje ook nog hoe een staartdeling en aftreksom worden gemaakt en lengtematen in naam en cijfers.
De rekencard is in een oplage van 2000 stuks verschenen, en de voorraad slinkt in hoog tempo. De meeste cards hebben hun weg gevonden naar de bouwplaatsen, maar de opleidingsinstituten reiken ze ook uit als een ‘gadget’, een promotiemiddeltje voor de opleiding tot bouwvakker. Want het hulpmiddeltje is ook een aardig promotieartikel. Overigens lijkt het erop dat het kaartje niet alleen op de Twentse bouwplaatsen gebruikt gaat worden, uit de rest van Nederland is ook al interesse getoond voor de rekencard.