SYDNEY – Het Australisch leger biedt vrouwelijke militairen plastische chirurgie aan. De ingrepen worden vergoed door het leger, zo meldde een chirurg, om zo depressies en minderwaardigheidscomplexen te voorkomen. Brendan Nelson, minister van defensie, liet weten dat dit uitgezocht dient te worden maar dat hij er niet onwelwillend tegenover staat. "Van het grootste belang voor de troepen is te weten dat we trots op ze zijn en al het mogelijke willen doen voor ze”, aldus Nelson.