Aangezien de jeugd massaal gebruik maakt van sms hebben inmiddels ook ouders zich aangepast: zij voeden hun kinderen massaal op per sms. Bijkomend voordeel is dat sms'jes minder emoties oproepen. Daardoor is er minder weerstand als ouders hun kroost terechtwijzen per sms. In direct hun kinderen iets vertellen hebben ouders niet altijd meer zin, want dat wordt door het nageslacht veelal als 'gezeur' gezien. Een 52-jarige vader uit Stafford stuurt zo bijvoorbeeld regelmatig zijn dochter per sms het bericht dat zij haar kamer moet opruimen, meldt de Washington Post. Uit eerder onderzoek bleek al eens dat jongeren radeloos worden bij verlies van hun GSM, dus het is logisch dat ouderen zich hieraan ook hebben aangepast.