Bewoners van Nassau County waren redelijk in de war toen bleek dat hun ijscoman ook de plaatselijke drugsdealer was. Niet alleen verkocht hij op z'n rondje ijsjes aan de kinderen, maar deed hij ook nog wat schimmige zaakjes met de bewoners van het hoekhuis van de buurt waar hij iets meer verkocht dan softijs. De politie deed onderzoek naar een drugszaak die niets van doen had met de ijscodealer toen ze de man met zijn ijswagen zagen stoppen bij het huis op de hoek van de straat. Hij stapte uit, liep naar de voordeur en kreeg van de vrouw die opendeed geld voor een zakje coca´ne. Dit was genoeg voor de agenten om hem aan te spreken hem te fouilleren waarbij ze drugs vonden. De man werd gearresteerd en zit vast op op een borgtocht van 100.000 dollar.