Australische militairen die in de Afghaanse provincie Uruzgan zitten, klagen over het Nederlandse eten dat ze daar krijgen. Veel van de Australische militairen vinden het Nederlandse eten smakeloos. En dat is reden voor een debat in het Australische parlement in Canberra. "Het minste wat zij mogen verwachten als zij zes maanden op missie worden gestuurd, is dat zij behoorlijk te eten krijgen," aldus senator David Johnson. De strijdkrachten hebben daarom besloten met spoed een speciaal team Australische militaire koks naar Uruzgan te sturen.