In Enschede heeft een man geweigerd twee consumpties af te rekenen omdat hij deze moest nuttigen in een lokaal waar het rookverbod werd genegeerd.

De kroegbaas heeft hem dat deel van zijn rekening kwijtgescholden. De man kwam tot zijn spontane actie naarmate er steeds meer in de kroeg werd gerookt en wilde hiermee stellen dat het rookverbod gewoon moet worden nageleefd.