Apple is in opspraak geraakt na het ontdekken van code op de iPhone die duidelijk laat zien dat Apple applicaties op afstand kan verwijderen. Hoewel Apple er op dit moment nog geen gebruik van maakt, hebben gebruikers hun vraagtekens bij de verregaande macht die Apple zich hierbij toeŽigent. Vermoedelijk laat Apple de iPhone regelmatig een bepaalde url bezoeken waarop applicaties geplaatst worden die op een blacklist staan, oftewel, die Apple als ongeschikt acht. Op dit moment staat er alleen een testapplicatie in de lijst, maar in theorie kan Apple op elk moment besluiten reeds bestaande applicaties aan de lijst toe te voegen. Gebruikers zijn niet erg blij met deze 'big brother'-functionaliteit. Het is namelijk mogelijk dat Apple een applicatie op de blacklist zet waar eerder netjes voor betaald is. Zo heeft Apple al applicaties uit de App Store gehaald die uiteindelijk niet zouden voldoen aan Apple's eigen richtlijnen. Aan de andere kant kan Apple zo wel op tijd applicaties verwijderen die kwade bedoelingen hebben of een risico vormen. Vermoedelijk zal Apple voorzichtig met deze 'macht' omspringen, om geen kwaad bloed te zetten.