Een rijke weduwe van 80 jaar oud uit India heeft een kapitaal uitgegeven aan een groot feest voor 100.000 mensen in de hoop zo de goden gunstig te stemmen voor een plaatsje in de hemel. Mensen uit de omringende dorpen kregen twee dagen lang een uitgebreide lunch van Phuljharia Kunwar, die in de oostelijke deelstaat Bihar woont en die geen familie of verwanten heeft. Kunwar besteedde omgerekend 25.000 euro aan het feest. Volgens plaatselijke autoriteiten spendeerde zij zo rijkelijk aan het feestmaal omdat zij niemand had om haar bezittingen aan na te laten. "Zij vertelde ons dat zij nu kon gaan beginnen aan haar laatste reis en dat haar ziel in vrede kan rusten in de hemel", zo vertelde Ajay Kumar Bulganin, een plaatselijke wetgever die het feest bijwoonde. "Zij was ongerust dat anders na haar dood niemand een plechtigheid zou organiseren".