Een middelbare school in het Belgische Jumet houdt leerlingen van twee soorten onderwijs op hetzelfde schoolplein gescheiden met behulp van een rode streep. Er is hierover enige onrust ontstaan bij onze zuiderburen, en de minister van onderwijs aldaar noemde de maatregel zelfs onaanvaardbaar. De scheiding zou niet stroken met de principes van gelijkheid en openheid. Leerlingen van het algemeen onderwijs mogen alleen rechts van de streep komen en leerlingen van het beroepsonderwijs alleen links. Volgens de directeur van de school is de maatregel bedoeld om de orde te bewaren. Als de school meer geld zou hebben, was er zelfs een hek geplaatst, meldde de directeur verder.