Dove jongeren worden meer seksueel misbruikt dan horende jongeren. Daarnaast is de seksuele voorlichting op scholen voor doven ook niet goed.
Om hier verandering in te brengen is woensdag een lespakket gepresenteerd om seks beter bespreekbaar te maken voor doven. Het pakket is geschikt voor alle doven tussen de 4 en 18 jaar.
Waarom hebben doven meer problemen met seks? "Dove jongeren groeien op in een ge´soleerde positie. Terloops informatie oppikken van hun ouders zit er niet in. Ze beschikken over veel minder kennis dan horende leeftijdsgenootjes", vertelt de bedenkster van het pakket.