In de gevangenis van Dendermonde is een zestigtal gedetineerden, dat na de wandeling weigerde om binnen te komen, uit vrije wil teruggekeerd naar de c