Aankondiging van de dageraad, Rusland. Bijna tien kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde weg, in de uitgestrekte ongereptheid van Siberie, vertelt een bebaarde man in een soepel vallend wit gewaad, aan zijn keukentafel over zijn kruisiging op bevel van Pontius Pilatus, een kleine 2000 jaar geleden. Met zachte stem vertelt hij in het door zijn volgelingen voor hem op een bergtop gebouwde huis, dat het pijnlijk is terug te denken aan het einde van zijn vorige leven, waarin hij rondwandelde als Jezus Christus. Torop, 46 jaar oud, is een vroegere agent van de gemeentepolitie in Siberië, maar nu is hij de geestelijk leider van tenmisten 5.000 toegewijde volgelingen. Zij hebben hun vroegere leven achter zich gelaten om naar dit afgelegen oord te vertrekken, bijna 3.000 km van Moskou verwijderd. In een verlaten woud bouwen zij nu uit het niets een hele stad op, waar zij hun leven delen met de man die zij Vissarion noemen, "hij die nieuw leven geeft". Volgens autoriteiten en deskundigen op religieus gebied, is zijn Kerk van het Laatste Testament één van de grootste nieuwe godsdienstige groepen in Rusland, dat na de val van de Sovjet Unie de broedplaats is geworden van allerlei nieuwe religies.
Regelmatig komt Torop naar beneden van zijn huis op de bergtop om zijn volgelingen te ontmoeten, die voor hem neerbuigen en die hem aanbidden. Op zondagen mogen ze hem in zijn huis bezoeken.
Torop heeft veel gereisd en gepredikt in Moskou, West Europa en de Verenigde Staten.
Critici beschouwen hem als een misleidende en misschien ook wel gevaarlijke sekteleider. Maar zijn volgelingen verklaren overtuigd te zijn van zijn heiligheid. Maar Mariya Karpinskaya, een 55-jarige gescheiden moeder, die tussen 1992 en 1995 in het dorp, "De aankondiging van de dageraad" geheten, verbleef, verklaarde dat zij erachter was gekomen dat Torop alleen maar net doet alsof hij Jezus is om er zelf beter van te worden. "Hij gelooft dat zelf niet eens. Hij manipuleert mensen en is een oplichter".