Het dorp Krewerd wil met een kleine installatie groen gas produceren uit poep dat afkomstig is van alle ruim veertig woningen. Als dat lukt, heeft het dorp dat bevingsbestendig wordt gemaakt, veel minder gas nodig.

,,Het wordt spannend’’, zegt architect en dorpsbouwmeester Fons Verheijen. ,,Ongeveer 25 van de 71 aanvragen in Nederland krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken geld voor het project ‘Gasarme wijk’. Krewerd is maar klein, maar de truc is dat als het hier werkt, de gemeente het experiment uitbreidt naar Holwierde en Delfzijl.’’

Het systeem werkt als volgt: de ontlasting gaat via het riool naar een soort container waaraan een installatie is gekoppeld die er groen gas van maakt. Dat gas wordt weer gebruikt in de woningen. De verwachting is dat de productie niet toereikend is om aan de energievraag te voldoen. Verheijen: ,,Met de inzet van warmtepompen en zonneweides gaan we het dorp verder verduurzamen.’’

De komende dagen zal blijken of Krewerd met hulp van het rijk gasarm kan worden gemaakt. ,,De gemeente Delfzijl die de aanvraag heeft ingediend, zegt zelfs dat deze aanpak rendabel is als de omgeving aanhaakt. Dat lijkt me een sterk punt’’, aldus Verheijen die in zijn totaliteit spreekt van een miljoenenproject.

Spannend zijn ook de andere ontwikkelingen rond het dorpsplan van Krewerd. De inwoners stemden in met een totaalplan waarin niet alleen woningen, maar ook de omgeving een opknapbeurt krijgt en verfraaid wordt. Zo is in het plan, dat 2,3 miljoen euro kost, een ‘dorpsboerderij’ met een ‘dorpserf’ opgenomen. ,,Het is een officieuze ontmoetingsplek die we meer inhoud en een mooi gezicht geven’’, zegt Verheijen.

Rondom het dorp kunnen ook wandel- en fietsroutes worden aangelegd. Verder zijn er wisselwoningen nodig voor de versterking, waarvoor ook al concrete stappen zijn gezet. Constructeurs hebben de huizen bekeken. In Krewerd hoeven geen huizen worden afgebroken. Bij aanpassingen aan de woning worden mensen geholpen door architecten. ,,Dat zijn vertrouwenspersonen die rekening houden met de wensen van de eigenaren. De bedoeling is dat het de bewoner niets kost’’, zegt Verheijen.

De rekening voor de versterking gaat naar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De kosten die voortvloeien uit het dorpsplan probeert Krewerd op het bordje te leggen van de gemeente Delfzijl en het Nationaal Programma Groningen (NPG). Voor de uitvoering van dit plan is een dorpscoöperatie opgericht die met alle partijen overlegt.

Verheijen: ,,Dat maakt het allemaal zo spannend. Het dorp krijgt met de versterking heel wat voor de kiezen, maar zit ook vol ideeën. De dorpscoöperatie heeft iedereen redelijk op één lijn gekregen. Ik heb ze geadviseerd dit project op nummer 1 te zetten en meningsverschillen, ruzietjes en vetes even te vergeten. Die moeten ze later, als de klus geklaard is, maar weer oppakken en met elkaar uitvechten.’’