Jongens doen het beter op school als ze in de minderheid zijn. Hun leesvaardigheid gaat vooruit als er 60 procent meisjes in de klas zitten. Met een vrouwelijke overmacht binnen de schoolmuren ontstaat een klimaat waarin jongens zich beter concentreren en harder werken.

Dat schrijven sociologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen in het wetenschappelijke tijdschrift School Effectiviness and School Improvement. De resultaten maken volgens de onderzoekers duidelijk dat het voor scholen belangrijk is om op de verdeling jongens en meisjes te letten.

Voor haar promotieonderzoek onderzocht Margriet van Hek de invloed van de leeromgeving op de prestaties van jongens en meisjes op middelbare scholen. Ze bekeek hiervoor meer dan 200.000 schoolresultaten van 15-jarigen uit vijftig landen.

De lagere leesscores van jongens zijn een nog weinig bestudeerd maar een belangrijk probleem, zegt Van Hek. Hopeloos is het niet. Uit haar onderzoek blijkt dat de leesvaardigheden van jongens verbeteren als ze in een klas zitten met 60 procent of meer meisjes. ,,Een verklaring voor hun positieve invloed zou kunnen zijn dat aan meisjes vaker eigenschappen als betere concentratie en hogere motivatie worden toegeschreven dan aan jongens.

Scholen die op de balans tussen jongens en meisjes letten zullen daarvan profiteren, stelt de onderzoekster, die tegenwoordig voor de Universiteit Utrecht werkt.

Misschien is het even puzzelen, maar het kan overal, betoogt Van Hek. ,,Zo kan een vmbo ervoor zorgen dat techniek en onderwijs niet in aparte gebouwen gehuisvest zijn. En je kunt besluiten voor de algemene vakken de klassen altijd te husselen, zodat de verdeling beter is.