Een onderzoek door het NIPO in opdracht van een fabrikant van toiletverfrissers geeft aan dat de gang naar het toilet voor de meeste Nederlanders geen taboe meer is. Zes op de tien mensen kondigen het toiletbezoek zelfs aan. Ook bellen op het kleinste kamertje is nauwelijks een taboe. Twintig procent van de bellers onderbreekt het gesprek niet voor een bezoek aan het toilet.
Verder blijkt dat mensen zich op het toilet het meest ergeren aan stank en remsporen. Het minst graag gaan Nederlanders naar de plee in de trein, bij benzinestations of treinstations.