In een 14e-eeuws graf hebben archeologen van de universiteit van Genoa een bijzondere ontdekking gedaan. Een van de aangetroffen personen blijkt na haar dood in haar graf ‘bevallen’ van een foetus. Dit verschijnsel heet een kistgeboorte en is zeer zeldzaam.

Het lichaam van de dode vrouw heeft de foetus gedeeltelijk uitgestoten in het graf. Als het lichaam in ontbinding raakt, hopen gassen als methaan zich op. Dat is de reden dat het babylichaam gedeeltelijk is uitgestoten. ,,De 38 tot 40 weken oude foetus is intact in het geboortekanaal van de moeder”, zegt archeoloog Deneb Cesena van de universiteit van Genoa tegen Seeker.

De vondst werd gedaan op enkele tientallen kilometers van Genoa. Volgens de onderzoekers is er op basis van de leeftijd van de foetus en de vindplaats van het lijkje ten opzichte van de vrouw geconcludeerd dat het hier om een zeldzame, maar voor archeologen niet onbekende ‘kistgeboorte gaat. De vrouw, die 30 tot 39 jaar wordt geschat, lag op haar zij met de foetus tussen de benen.
Pest

In het graf werden behalve de vrouw en de foetus de lichamen van twee kinderen van 3 en 12 jaar gevonden. Het viertal zou zijn gestorven in de tweede helft van de veertiende eeuw, toen de pest Genoa in zijn greep hield. Vermoedelijk zijn de vrouw en kinderen aan de pest gestorven. Dat concluderen de onderzoekers op basis van de pestbacteriën die zijn aangetroffen. Er wordt onderzocht of de kinderen háár kinderen waren.

De archeologen onderzochten de complete begraafplaats bij de voormalige herberg San Nicolao di Pietra Colice. Het graf met de kistgeboorte kreeg extra aandacht omdat er meerdere personen in lagen begraven. Omdat de lichamen in relatief goede staat verkeerden, werden ze uitgekozen voor nader onderzoek.

Volgens Seeker waren de hoogzwangere vrouw en kinderen vermoedelijk op zoek naar hulp in de herberg omdat ze leden aan de pest. San Nicolao di Pietra Colice was een populaire bestemming voor reizigers en pelgrims die naar Rome wilden. Tevens werden er veel slachtoffers van de pestuitbraak verzorgd.
Foto