De landelijke studentenorganisatie is het zat: docenten op de universiteit zouden gewoon een diploma om les te geven moeten hebben. Nu staan zeker drie op de tien docenten aan de universiteit ongekwalificeerd voor de collegezaal.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft gekeken naar hoeveel leraren een zogeheten Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) hebben. Daarmee bieden universiteiten een bewijs van bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. De BKO is echter niet verplicht.

"Een student moet ervan op aan kunnen dat de docent voor de klas gekwalificeerd is. Om les te geven op de basisschool is vier jaar scholing vereist, terwijl op universiteiten docenten zonder enige opleiding tot lesgeven voor de klas staan'', stelt ISO-voorzitter Jan Sinnige.

De studenten baseren zich op jaarverslagen van universiteiten. "In werkelijkheid is het probleem nog groter. Er staan namelijk ook veel promovendi en studentassistenten voor de klas. Bij die groep ligt het percentage met een BKO naar verwachting nog veel lager'', zegt Sinnige.

Volgens hem is slechts 70 procent van de studenten van universiteiten tevreden over docenten. Op hogescholen zou dit zelfs nog lager zijn: 60 procent. "Er zijn serieuze maatregelen nodig om de kwaliteit van docenten voor eens en voor altijd op orde te krijgen''.