Het studentenleven en de gewoonten en tradities bij studentenverenigingen gaan deel uitmaken van ons cultureel erfgoed. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), die de voordracht heeft gedaan, gaat het om “een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland”.

Bij tradities en mores onder studenten horen zaken als ontgroeningsrituelen, het opnemen van studenten van verschillende opleidingen in officiële studentenverenigingen en geregeld met elkaar borrelen. Het studentenleven prijkt vanaf nu officieel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

De LKvV vertegenwoordigt 48 studentenverenigingen in de twaalf universiteitssteden. Sommige van die verenigingen bestaan al zo’n tweehonderd jaar.