Volgens de Vissersbond zijn zeehonden de voornaamste veroorzakers van de beroerde visstand in de Waddenzee. Onderzoeksinstituut NIOZ nuanceert dit beeld.

De Vissersbond wijst naar onderzoek dat het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op de Waddenzee doet. Voor de lage visstand in de Waddenzee wijzen de NIOZ-onderzoekers vier oorzaken aan: de verhoogde watertemperatuur; vernietiging van habitat door zandwinning, zandsuppletie en visserij; veranderingen in stromingen en toegenomen jacht op vissen door ‘toppredatoren’ als de zeehond.

Volgens de Vissersbond kan er een link gelegd worden tussen het hoge aantal zeehonden in de Waddenzee en de lage visstand. Onderzoek heeft aangetoond dat er in 2015 ruim 11.000 grijze en gewone zeehonden in de Waddenzee zwommen; tien jaar geleden waren dat er minder dan de helft.

‘Het aantal zeehonden zou wel eens een van de belangrijkste belemmeringen voor de groei van de visstand in de Waddenzee kunnen zijn’, schrijft de Vissersbond in een nieuwsbericht op zijn eigen website. De invloed van de visserij moet niet worden overschat, stelt de bond. ‘Het aantal beroepsvissers op de Waddenzee is al jarenlang beperkt door het aantal vergunningen. Voor de visserij met passieve vistuigen geldt zelfs een uitsterfconstructie. De visserij zal op zichzelf geen belemmering vormen voor herstel van de visstand in de Waddenzee.’

Volgens Jan Boon van het NIOZ kan de Vissersbond de zeehond niet zomaar naar voren schuiven als hoofdschuldige. ,,We kunnen van die vier oorzaken niet zeggen welke de grootste invloed heeft.’’

Uit onderzoek met gezenderde zeehonden door onderzoeksinstituut Imares is bovendien gebleken dat zeehonden die in de Waddenzee leven, niet alleen vis uit die zee eten. ,,Soms gaan ze richting Schotland, de Noordzee of Zeeland. Natuurlijk eten ze óók vis uit de Waddenzee, maar niet uitsluitend. Pas als de gehele zeehondenpopulatie in de Waddenzee door een virus geveld wordt, zouden we het jaar daarop kunnen kijken welk effect dat op de visstand heeft.’’
Grafiek