De viering van Groningens Ontzet op 28 augustus blijft niet beperkt tot de stad Groningen. Ook in het Zuid-Limburgse Brunssum wordt Bommen Berend gevierd.

Niet eerder werd in Zuid-limburg aandacht geschonken aan Groningens Ontzet. De viering van de Stad-Groninger feestdag is in Brunssum natuurlijk niet zo uitgebreid als in de Martinistad zelf. Het feest blijft beperkt tot een Bommend Berend Borrel

Het wordt georganiseerd door oud-Groningers Elly Smit en Irene Plas. Zij hebben vastgesteld dat er steeds meer mensen uit Stad en Ommeland in Zuid-Limburg zijn neergestreken. Voor hen beleggen Smit en Pals op de 28e een borrelavond aan het Lindeplein in Brunssum.

De bijeenkomst moet het vertrekpunt vormen voor een stichting die zich inzet voor het behoud en het cultiveren van Groningers tradities. Ook wil de stichting culturele activiteiten opzetten, ook voor niet-Groningers.
Bommen Berend