In Luik heeft een vrederechter de ouders van een twintiger, die beslist heeft om het ouderlijke huis te verlaten, veroordeeld tot het betalen van 250 euro per maand aan de jongeman en dat gedurende 20 jaar. Dat meldt Vers L'Avenir. De ouders moeten van de vrederechter vanaf mei beginnen met de uitbetalingen aan hun zoon, die momenteel op kamers woont. Volgens de vrederechter ligt een "onaangepaste opvoeding" aan de basis van de drang tot zelfstandigheid van de jongen. "De advocaat van onze zoon beweert zelfs dat we hem geen eten gaven. We vroegen hem gewoon om op tijd thuis te zijn voor het avondeten en als hij te laat kwam, kon hij zich een boterham smeren", zegt de moeder van de jongen in de krant. Naast het verplichte zakgeld, moeten de ouders volgens de advocate van de jongeman ook zijn studies betalen en hem een computer kopen. Het echtpaar heeft intussen al beslist om tegen de uitspraak van de vrederechter in beroep te gaan. In mei wordt de zaak gepleit. In principe wordt men vanaf men meerderjarig is volledig burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor de eigen daden. "In het burgerlijk wetboek staat dat ouders verplicht zijn om hun kinderen op te voeden en school te laten lopen, en dat ook wanneer het kind ouder is dan 18 en nog niet op eigen benen staat", verduidelijkt Didier Ketels, directeur van de vzw Droit Quotidiens.