Het gaat om de kleinste primaten die er zijn en die enkel op Madagaskar voorkomen: muismakiís.

Muismakiís zijn kleine nachtdieren met een bruine vacht en grote ogen. Hoewel er verschillende soorten muismakiís zijn, lijken ze eigenlijk allemaal op elkaar. Verschillende soorten zijn alleen goed uit elkaar te houden door hun genen te bekijken. Maar hoe groot moeten de genetische verschillen precies zijn om een muismaki tot een nieuwe soort te bombarderen? Daarover is veel gediscussieerd.

En nu komen onderzoekers met een nieuwe methode om de genetische verschillen tussen muismakiís op objectieve wijze te beoordelen en dus vast te stellen of een muismaki tot een nieuwe soort behoort of niet. En het onderzoek resulteert in de ontdekking van drie nieuwe soorten muismakiís. Deze muismakiís werden eerder dus tot andere soorten gerekend, maar verdienen het volgens de methode van de onderzoekers op basis van hun genen om hun eigen soort te hebben. ďWe waren helemaal niet op zoek naar nieuwe soorten,Ē vertelt onderzoeker Scott Hotaling. ďMaar we konden er echt niet omheen dat hier drie nieuwe soorten waren die nog beschreven moesten worden.Ē
De nieuwe soorten hebben de namen Microcebus ganzhorni (zie afbeelding hierboven), M. manitatra en M. boraha gekregen. Met de ontdekking van deze drie nieuwe soorten komt het totale aantal soorten muismakiís op 24. Het getuigt van de ijver van wetenschappers: twintig jaar geleden waren ons nog maar twee soorten muismakiís bekend.

De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is dat de verschillende soorten muismakiís ontdekt en beschreven worden. De dieren staan namelijk onder enorme druk, onder meer door aantasting van hun leefgebied (ontbossing) en de jacht. En om de makiís van de ondergang te kunnen redden, moeten we ons natuurlijk eerst van hun bestaan bewust zijn.
Foto