Bomen zorgen niet alleen voor gezonde lucht, ze vormen ook een gevaar door de uitstoot van koolstof. Onschuldig samenscholende boomsoorten als de ceder, de eucalyptus en de pijnboom vormen juist in steden een gevaar. Ze stoten namelijk sterke concentraties koolstof uit, die bij vermenging met bijvoorbeeld uitlaatgassen zorgt voor zeer giftige lucht, blijkt uit nieuw onderzoek.

De chemicus John Wenger van de universiteit in het Ierse Cork ontdekte dat bomen samen met auto's en de zon een enorme hoeveelheid ozon produceren. Ozon, zo zegt Wenger in de krant The Irish Times donderdag, wordt bij de mens in verband gebracht het vernietigen van cellen, het aantasten van de longfunctie en het veroorzaken van hartproblemen. Ozon is bovendien giftig voor planten.

Uitstoot van giftige lucht kan zeker niet alleen worden teruggevoerd op energiecentrales of dieselmotoren, aldus de chemicus. Liefst 90 procent van de koolstofemissie komt volgens hem voor rekening van de natuurlijke vegetatie.