De aanhoudende stroom nieuwsberichten over de mishandeling van paarden lijkt niet te stoppen. Maar zijn er echt dierenbeulen actief? Dierenartsen denken van niet.

Een burgerinitiatief dat een speciaal politieteam wil instellen dat op zoek gaat naar de paardenmishandelaars heeft in korte tijd 40.000 handtekeningen opgehaald. Ook de Tweede Kamer wil dat de politie meer doet om de beulen te pakken.

Volgens dierenarts Gert Theunissen is er bijna nooit sprake is van een dierenbeul, maar verwonden de paarden elkaar: "Die nieuwsberichten ergeren mij al jaren. Het aantal zaken van mishandeling is nihil, op één hand te tellen." Meerdere dierenartsen bevestigen aan RTL Nieuws dat het aantal gemelde mishandelingen overtrokken is.

Theunissen stelt dat paarden steeds meer in groepen leven en dat het natuurlijk gedrag is dat daarbinnen de pikorde wordt bepaald. Dat kan er heftig aan toe gaan: "Met name merries lopen achteruit naar elkaar toe en delen dan een knal uit. Dit kan grote wonden opleveren". Volgens de dierenarts is het geen toeval dat de mishandelde paarden nooit alleen staan en zijn er nog nooit beelden van bewakingscamera’s opgedoken waarin iemand een paard mishandelde.

Volgens dierenarts Jantine van Ginniken speelt er veel emotie in de discussie. "Mensen zijn bang of worden bang. Als er een vreemde auto bij een weiland wordt gesignaleerd, wordt er bij wijze van spreken al een foto geplaatst met de vraag: zou dit de paardenbeul zijn?" Paardenarts Annemarie Groenveld begrijpt de heftige reacties van paardenbezitters, maar wijst erop dat onderzoek regelmatig laat zien dat er toch geen sprake van menselijk mishandelen is geweest.

Er is al langer aandacht voor het fenomeen paardenmishandelaars. De politie onderzocht vorig jaar alle 87 meldingen van gewonde paarden uit 2014 en concludeert dat het in 48 zaken zeker niet om mishandeling ging. In 39 gevallen zou sprake kunnen zijn van menselijk handelen, maar het onderzoek heeft niet geleid tot concrete strafbare feiten en verdachten.