Wanneer mensen toegang hebben tot internet, vertrouwen ze minder sterk op hun eigen parate kennis, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoekers verzamelden 100 proefpersonen en legden ze algemene kennisvragen voor. Zo werd de proefpersonen bijvoorbeeld gevraagd wat de hoofdstad van Frankrijk was. De proefpersonen moest eerst aangeven of ze het antwoord wisten. Wisten ze het antwoord niet, dan mochten ze het op het internet opzoeken.
Daarna herhaalden de onderzoekers dit experiment. Alleen hadden de proefpersonen nu geen toegang tot het internet.

Resultaten
Uit de experimenten bleek dat mensen die toegang hadden tot het internet vijf procent vaker stelden dat ze het antwoord op een vraag niet wisten. Ook bleek dat mensen met toegang tot het internet in vergelijking met mensen die geen toegang hadden tot het internet soms het idee hadden dat ze minder kennis paraat hadden.

Minder bouwen op eigen kennis
“Met het alomtegenwoordige internet, zijn we bijna constant verbonden met grote hoeveelheden informatie,” stelt onderzoeker Evan Risko. “En wanneer gegevens binnen bereik zijn, lijken mensen minder te vertrouwen op hun eigen kennis.”

De onderzoekers vermoeden dat toegang tot het internet ervoor zorgt dat het minder acceptabel is wanneer je zegt iets te weten, maar het vervolgens bij het verkeerde eind hebt. Daarom zouden mensen wanneer ze toegang hebben tot het internet minder sterk op hun eigen kennis bouwen. Een andere mogelijkheid is dat mensen die toegang hebben tot het internet niet afgaan op hun eigen kennis, omdat ze hun kennis eerst online willen bevestigen en het proces van online zoeken en vinden als prettig ervaren. “Onze resultaten suggereren dat toegang tot het internet invloed heeft op de beslissingen die we maken omtrent wat we wel en niet weten,” stelt Risko. “We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan onze kennis over hoe toegang tot enorme hoeveelheden informatie van invloed is op ons denken en gedrag.”