OOSTDIJK - Waar de Koksedijk overgaat in de Inundatiedijk zorgen bijna veertig borden voor een 'verkeerschaos'. Automobilisten raken door zo veel info de weg kwijt. Wat is dit nu weer? Een verkeerskwis? Wie nietsvermoedend rijdt over de Koksedijk richting de kruising met de Nieuwlandseweg en Nieuwlandse Binnendijk, belandt in een woud aan verkeersborden.
Opgeteld vullen 37 borden over een afstand van nog geen 250 meter de bermen. De weggebruiker wordt ter plekke onderworpen aan een soort theorie-examen: weet u nog welk bord wat precies betekent?

Als eerste doemt het geruststellende signaal op dat verkeer van rechts voorrang dient te verlenen. Dat prettige gevoel ebt meteen weg als een tiental meters verder blijkt dat bestuurders van de kruisende weg juist weer voorrang hebben. Hè, dat is nou jammer!

Het wordt nog vervelender; er is slipgevaar. Waarschijnlijk veroorzaakt door losse stenen, vermeldt het bordje eronder. Daarom mag er ook niet meer harder worden gereden dan dertig kilometer per uur, meldt het derde bordje aan dezelfde paal. Nog geen tien meter verder verandert de maximumsnelheid plots in een adviessnelheid. Want, zo toont het volgende bord, er zit een rijbaanversmalling aan te komen.

Dan gaat het steeds sneller. De borden volgen elkaar op steeds kortere afstand op. Na nog eens vijf meter dient er opgelet te worden voor fietsers. Van twee kanten nog wel! Weer drie meter daarachter staat (alweer) het geruststellende bord dat voorrang aangeeft ten opzichte van verkeer van rechts. Gevolgd door de tegenvaller dat de tegenligger voor gaat op versmalling nummer één.

Wie zich hersenbrekend tussen de zwartwitte paaltjes en over de tussenliggende bult heenwerkt, is nog niet verlost van de bordensoep. Want nog een versmalling blijkt zich aan te dienen, met wederom het eerste recht voor de tegenligger. Vanaf daar is het overigens verboden om op de fiets of bromfiets verder te gaan, tenzij je dan weer een omwonende bent.

De automobilist die al deze informatie op tijd kan verwerken en zich niet laat afleiden door het felgele omleidingsbord voor fietsers wint waarschijnlijk de hoofdprijs van deze verkeerskwis. Hij of zij mag dan nog een keer terug over de kruising. Een makkie. Want dan staan er maar tien van dit soort borden.

Volgens waterschap Scheldestromen ligt de oorzaak van het grote aantal verkeersborden in meerdere factoren. ,,Als wegbeheerder heb je toch je verantwoordelijkheid’’, vertelt Arjan Goossen namens het waterschap. ,,We hebben sinds kort een vrijliggend fietspad met fietsersoversteekplaats. Dan ligt er ook nog een nieuwe slijtlaag op de weg. En in verband met dijkvakversterking in de buurt en de bijbehorende grondtransporten, leiden we fietsers om. Veel borden zijn dus niet permanent.’’
Foto