Fronza waakt! En dat is nodig, want inbrekers en andere onverlaten zullen in de toekomst over inbraaktuigen beschikken, waar de KGB alleen maar van ko