Een gezonde man kon in een stad in Brazilie geen parkeerplaats vinden, en zag wel een vrije invalideplaats. Waarom niet, moet hij gedacht hebben.
Toen hij terugkwam had de buurt zijn auto helemaal volgeplakt met blauwe stickers. Zelfs het invalide teken ontbrak niet.
Onder het hoongelag van de omstanders moest hij eerst zijn auto een beetje uit de verpakking halen voor hij weg kon.
Filmpje