Voor Kamerleden gelden geen specifieke eisen om hun functie te mogen bekleden. Ze mogen ook een strafblad hebben of op een andere manier ooit in de fo