Een hond heeft zich zozeer tegen de scheiding van haar baasje verzet dat de verpleging van een ziekenhuis in Tel Aviv haar willens nillens heeft toege