Masterstudent Martijn Lugten van de TU Delft bedacht iets waar hij mogelijk veel geld mee kan verdienen. Hij kan zorgen dat vliegvelden geen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden.

De onverwachte oplossing zijn een soort ribbels in het landschap die het geluid tegenhouden van opstijgende en landende vliegtuigen. In Park Buitenschot rond Schiphol wil de gemeente Haarlemmermeer dergelijke ribbels gaan aanleggen als recreatief landschapselement.

"Het is een eyecatcher en een bescheiden attractie in het park," zeggen de ontwikkelaars. "Er zijn twee varianten voor ontworpen: een klassiek labyrint en een open, verspreid labyrint."

Het open doolhof bestaat uit dijklichamen die met gras zijn ingezaaid. Tussen de los liggende ribbels loopt het grasland met de boomgroepen door. Tussen de ribbels ontstaan meer besloten ruimtes die aanleiding bieden om te picknicken of te spelen.

Lugten: "Er is weinig onderzoek naar maatregelen tegen vliegtuiggeluid in de ruimtelijke omgeving. Daardoor moest ik mij in eerste instantie wenden tot weggeluidreducerende elementen. Die heb ik vervolgens bekeken op toepasbaarheid voor vliegtuiggeluid."

Uiteindelijk bedacht hij 34 oplossingen zoals geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en fašades.


"Vliegtuiggeluid vormt een probleem voor stedelijke gebieden met vliegvelden. Maar eerder onderzoek rondom luchtvaartgeluid richtte zich primair op de optimalisatie van de bron, het vliegtuig," legt Lugten uit.Lugten schonk speciale aandacht aan de situatie rond Schiphol. Zijn algemene conclusie uit zes cases rondom Schiphol, is dat ruimtelijke vliegtuiggeluidbeperkende maatregelen nog zeer matig zijn ingebed.
Filmpje